De gegevens die u via deze website verstrekt worden opgenomen in de bestanden van Willux.be NV, Hogendries 38, 9450 Heldergem.

De persoonlijke gegevens die worden gevraagd, worden uitsluitend gebruikt door Willux.be NV voor het verzenden van (commerciële) mailings. De adressen noch de persoonsgegevens worden aan derden meegedeeld, niet gratis en niet tegen betaling. De abonnees zullen geen ongevraagde publicitaire boodschappen of direct marketing e-mail van derden toegestuurd krijgen.

Indien u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen kan u ons dit meedelen per e-mail info@willux.be.